NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

  • 0

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

            Có rất nhiều hình thức đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong đó có hình thức góp vốn vào công ty tại Việt Nam.

            Theo quy định của thông tư số 19 của ngân hàng nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thì nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp  tại Việt Nam thông qua 2 bước:

            Bước thứ nhất, mở một tài khoản đầu tư trực tiếp ở nước ngoài, chuyển tiền tệ của nhà đầu tư vào tài khoản này, sau đó từ tài khoản này nhà đầu tư tiến hành góp vốn vào doanh nghiệp tại Việt Nam theo ý muốn của mình. Tiền tệ có thể sử dụng là đồng tiền Việt Nam, sử dụng ngoại tệ: Đô là hoặc tiền tại nước sở tại.

            Để biết thêm thủ tục đầu tư tại Việt Nam, hãy liên hệ với chúng tôi Công ty Công ty Your Lawyer! để được tư vấn và hỗ trợ!.

Trụ sở:

Hotline:

Email:


Leave a Reply

0912345678