DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  • 0

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – Doanh nghiệp Liên Doanh

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hay còn gọi là doanh nghiệp liên doanh. Đang là một loại hình phổ biến tại Việt Nam.

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thì nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư tại Việt Nam. Theo Luật Đầu Tư năm 2014, thì nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo pháp luật Việt Nam. Sau khi đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rồi, nhà đầu tư làm thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định.

Để xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị:

  1. Các giấy tờ xác định tư cách pháp lý của cá nhân, pháp nhân;
  2. Điểm của doanh nghiệp thực hiện dự án kinh doanh và ký hợp đồng với các bên cho thuê;
  3. Vốn góp dự định để thực hiện dự án là bao nhiêu? Trong đó từng nhà đầu tư góp bao nhiêu?

Lưu ý: Các nhà đầu tư có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, vì số vốn này phải góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây cũng chính là vốn điều lệ được ghi trên giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký sau này.

            Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, và con dấu. Để có thể kinh doanh các mặt hàng mong muốn, hay thực hiện các dự án đầu tư của bạn. Thì cần có những thủ tục khác theo quy định pháp luật Việt Nam.

            Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn, hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.

            Công ty Luật Công ty Your Lawyer!

            Địa chỉ:

            Hotline:

            Email:


Leave a Reply

0912345678